STS-TIMING.PL - REJESTRACJA XXI Półmaraton Kurpiowski - Ostrołęk - 2015-05-24 

STS-TIMING.PL - Rejestracja
XXI Półmaraton Kurpiowski
Ostrołęk - 2015-05-24

Zanim się zgłosisz do imprezy, przeczytaj regulamin

DANE OSOBOWE:
imię
 
 
nazwisko
 
 
kraj
 
 
płeć
 
 
data urodzenia
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE:
ulica
 
 
numer domu/mieszkania
 
 
miasto
 
 
kod pocztowy
 
 
adres e-mail
 
 
numer telefonu
 
 
DANE DO ZAWODÓW:
klub
 
 

Klasyfikacja niewidomych i niedowidzących

 
 

Klasyfikacja mieszkańców Ostrołęki (decyduje miejsce zameldowania)

 
 

Klasyfikacja mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego (decyduje miejsce zameldowania)

 
 

Klasyfikacja zawodników z pionu Ludowe Zespoły Sportowe

 
 
Rozmiar Koszulki
 
 
Prawidłowe zgłoszenie (dające pewność startu) obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych.